Toponimi italiani dell'Istria - it.LinkFang.org

Toponimi italiani dell'Istria
Elenco dei toponimi italiani della Venezia Giulia e dell'Istria

Indice

Regione della Venezia Giulia (Julijska Krajina)


Regione del Litorale Sloveno (Slovensko Primorje)


Zona del Goriziano (Goriška)


Comune di Aidussina (Ajdovščina)

Insediamenti e località

Il comune di Aidussina è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Canale d'Isonzo (Kanal ob Soči)

Insediamenti e località

Il comune di Canale d'Isonzo è diviso in insediamenti (naselja)[1]:

 • Aiba (Ajba)
 • Anicova (Anhovo)
 • Auzza (Avče)
 • Boccavizza (Bokavica)
 • Bodres (Bodrež)
 • Bresova (Brezova)
 • Brilesse (Prilesje pri Plavah)
 • Cal di Canale (Kal nad Kanalom)
 • Cambresco (Kambreško)
 • Càmenze (Kamenca nad Ložicami)
 • Canale d'Isonzo (Kanal [ob Soči]), sede comunale
 • Colenza (Čolnica)
 • Coprisca (Koprivšče)
 • Cresteniza (Krstenica)
 • Descla (Deskle)
 • Doblari o Isontinia (Doblar)
 • Golièviza (Goljevica)
 • Goregna di Canale (Gorenja Vas)
 • Goregna Poglie (Gorenje Polje)
 • Iessen (Jesen)
 • Liga di Canale (Lig [nad Kanalom])
 • Necovo di Sopra (Gorenje Nekovo)
 • Necovo di Sotto (Dolenje Nekovo)
 • Ouscie (Seniški Breg) o Aussia (Avšje)
 • Pieve di Leupa (Levpa)
 • Podibreghi (Močila)
 • Pàglievo (Paljevo)
 • Plava (Plave)
 • Ràuna (Ravna)
 • Robidini (Robidni Breg)
 • Ronzina (Ročinj)
 • Saberda (Saberda)
 • Ucagne (Ukanje)
 • Verco di Canale (Kanalski Vrh)
 • Villa Morsca (Morsko)
 • Zapotocco (Zapotok [pri Kanalu])
 • Zagomilla (Zagomila)
 • Zagora (Zagorà)

Comune di Caporetto (Kobarid)

Insediamenti e località

Il comune di Caporetto è diviso in insediamenti (naselja):

 • Aùssa (Avsa)
 • Boreana (Borjana)
 • Bergogna (Breginj)
 • Caporetto (Kobarid), sede comunale
 • Comes (Homec)
 • Cossis (Koseč)
 • Creda (Kred)
 • Dresenza (Drežnica)
 • Geserza (Jeserca)
 • Idresca (Idrsko)
 • Iusceco (Jevšček)
 • Ladra (Ladra)
 • Libussina (Libušnje)
 • Longo (Logje)
 • Luico (Livek)
 • Magosti (Magozd)
 • Molin d'Idresca (Mlinsko)
 • Montenero di Caporetto (Krn)
 • Perati di Luico (Perati)
 • Podibela [S. Elena al Natisone] (Podbela)
 • Potocchi di Creda (Potoki)
 • Raune [o Rauna] di Dresenza (Drežiniške Ravne)
 • Raune [o Rauna] di Luico (Livške Ravne)
 • Robis (Robič)
 • Robedischis (Robidišče)
 • Sedula (Sedlo)
 • Sella di Caporetto (Staro Selo)
 • Smasti (Smast)
 • Stanovischis (Stanovišče)
 • Susida (Sužid)
 • Ternova d'Isonzo (Trnovo ob Soči)
 • Ursina (Vrsno)
 • Villa Svina (Svino)

Comune di Circhina (Cerkno)

Insediamenti e località

Il comune di Circhina è diviso in insediamenti (naselja):

 • Planina di Circhina[3] (Planina pri Cerknem)
 • Plùsina di Ottales[3] (Plužnje)
 • Poce[3] (Poče)
 • (Varco di) Podlaniscia[3] (Podlanišče)
 • (Varco di) Popleccia[3] (Podpleče)
 • Pogliane[3] (Poljane)
 • Poglizze di Monte Sanvito[2] (Police)
 • Rauna Recca (Ravne pri Cerknem)
 • Recca San Giovanni[2] (Reka)
 • Sacris[3] (Zakriž)
 • Straza Bivio Zelin (Straža in Želin)
 • Sebreglie[2] (Šebrelje)
 • Travenico (Travnik)
 • Trebenze[3] (Trebenče)
 • Vetta di Circhina (Cerkljanski Vrh)

Comune di Collio (Brda)

Insediamenti e località

Il comune di Collio è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Idria (Idrija)

Insediamenti e località

Il comune di Idria è diviso in insediamenti (naselja):

 • Bella d'Idria (Idrijska Bela)
 • Canidol (Kanji Dol)
 • Canonla media (Srednja Kanomlja)
 • Canonla alta[4] (Gorenja Kanomlja)
 • Canonla bassa[4] (Spodnja Kanomlja)
 • Carnizza d'Idria[4] (Idrijske Krnice)
 • Carnizza di Ledine[4] (Ledinske Krnice)
 • Ceconico (Čekovnik)
 • Collefreddo (Mrzli Vrh)
 • Corita[4] (Korita)
 • Dole (Dole)
 • Ieliccini Val Zala (Jelični Vrh)
 • Giavornico (Javornik)
 • Godovici (Godovič)
 • Gora (Gore)
 • Govecco[4] (Govejk)
 • Idresca di Dole[4] [o Indresca di Dole] (Idršek)
 • Idria[4] (Idrija), sede comunale
 • Idria di Sotto[4] (Spodnja Idrija)
 • Ledine[4] (Ledine)
 • Passo d'Idria [o Raspotie di Ledine][4] (Ledinsko Razpotje)
 • Loga d'Idria (Idrijski Log)
 • Loga di Montenero (Mrzli Log)
 • Lome in Monte (Lome)
 • Massora (Masore)
 • Montenero d'Idria (Črni Vrh)
 • Pecenico (Pečnik)
 • Potocco del Confine[5] (Potok)
 • Pregrise in Montenero (Predgriže)
 • Raspotie d'Idria (Razpotje)
 • Reis[4] (Rejcov Grič)
 • Salloga d'Idria (Zadlog)
 • Saurazzi (Zavratec)
 • Serovenza[4] (Žirovnica)
 • Stermizza in Montenero (Strmec)
 • Versenico di sopra[4] (Gorenji Vrsnik)
 • Versenico di sotto[4] (Spodnji Vrsnik)
 • Voschia (Vojsko)

Comune di Merna-Castagnevizza (Miren-Kostanjevica)

Insediamenti e località

Il comune è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Nuova Gorizia (Nova Gorica)

Insediamenti e località

Il comune di Nuova Gorizia è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Plezzo (Bovec)

Insediamenti e località

Il comune di Plezzo è diviso in insediamenti (naselja):

 • Bausizza (Bavšica)
 • Bretto di Mezzo (Log pod Mangatom)
 • Bretto di Sopra (Gorenji Log)
 • Bretto di Sotto (Spodnji Log)
 • Stermizza del Predil (Strmec na Predelu)
 • Cal-Coritenza (Kal-Koritnica)
 • Chiusa di Plezzo (Kluže)
 • Corte o Dov di Plezzo (Dvor)
 • Lepegna (Lepena)
 • Loga d'Oltresonzia (Log Čezsoški)
 • Oltresonzia (Čezsoča)
 • Plezzo (Bovec), sede comunale
 • Plùsina di Plezzo (Plužna)
 • Saga (Žaga)
 • Santa Maria di Trenta (Devica Marija Lavrentanska Pri Cerkvi)
 • Serpenizza (Srpenica)
 • Sonzia (Soča)
 • Trenta (Trenta)

Comune di Ranziano-Voghersca (Renče-Vogrsko)

Insediamenti e località

Il comune è diviso in insediamenti (naselja):

Tra gli altri paesi afferenti a tali insediamenti vi sono: Arcioni (Arčoni), Luchesia (Lukežiči), Martinucci (Martinuči), Merliachi (Merjaki), Mogorini (Mohorini), Montevecchio (Stara Gora), Castel Spagnolisce (Renški Podkraj o Špinjolišče), Rio di Voghersco (Lijak), Zigoni (Žigoni), Osregno (Ozrenj), Vinisce (Venišče), Bonezza (Jerabišče); Foresta Locatelli (Boršt), Sculischie o Dellabona (Skulišče); Iasbina (Jazbine).

Comune di San Pietro-Vertoiba (Šempeter-Vrtojba)

Insediamenti e località

Il comune di San Pietro-Vertoiba è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Tolmino (Tolmin)

Insediamenti e località

Il comune di Tolmino è diviso in insediamenti (naselja):

 • Baccia di Modrea[2] (Bača pri Modreju)
 • Baccia [di Piedicolle] (Bača pri Podbrdu)
 • Camina[2] (Kamno)
 • Cal di Gracova[2] (Kal)
 • Chiesa San Giorgio[2] (Kneža)
 • Ciadra[2] (Čadrg)
 • Cighino[2] (Čiginj)
 • Clavice (Klavže)
 • Colle Pietro (Petrovo Brdo)
 • Coritenza[2] (Koritnica)
 • Cosarsa[2] (Kozaršče)
 • Cosmarizze[2] (Kozmerice)
 • Cucco di Gracova[2] (Kuk)
 • Daber[2] (Daber)
 • Lungo Las (Dolgi Laz)
 • Dòllia[2] (Dolje)
 • Dobrocheni[2] (Drobočnik)
 • Gàbria di Tolmino[2] (Gabrje)
 • Sant'Osvaldo[2] [“Strizisce”] (Stržišče)
 • Sella di Piedimelze (Sela nad Podmelcem)
 • Sella di Volzana[2] (Sela pri Volčah)
 • Sellìschie di Tolmino (Selišče)
 • Selze di Caporetto[2] (Selce)
 • Slappe d'Idria[2] (Slap ob Idrijci)
 • Sottolmino[2] (Zatolmin)
 • Stopenìco[2] (Stopnik)
 • Temeline[2] (Temljine)
 • Tertenico (Trtnik)
 • Tribussa di Monte Sanvito[2] (Dolenja Trebuša)
 • Tribussa[2] (Gorenja Trebuša)
 • Tolmino (Tolmino), sede comunale
 • Vetta di Monte San Vito (Bukovski Vrh)
 • Villa Grotta di Dante[2] (Zadlaz-Žabče)
 • Volària[2] (Volarje)
 • Volzana[2] (Volče)
 • Zadlas Ciadra (Zadlaz-Čadrg)

Comune di Vipacco (Vipava)

Insediamenti e località

Il comune di Vipacco è diviso in insediamenti (naselja):

Zona del Carso (Kras)


Comune di Postumia (Postojna)

Insediamenti e località

Il comune di Postumia è diviso in insediamenti (naselja):

 • Bresie (Brezje pod Nanosom)
 • Bucuie (Bukovje)
 • Berdo Grande (Velika Brda)
 • Berdo Piccolo (Mala Brda)
 • Caccia o Villa Caccia (Kačja vas) Lohača
 • Castel Lueghi (Predjama)
 • Cermelizze (Čermelice)
 • Cocce (Koče)
 • Crastie (Hrašče)
 • Crenovizza (Hrenovice)
 • Cruscevie (Hruševje)
 • Goregna di Bucuie (Gorenje)
 • Goricce (Carentano) (Goriče)
 • Grobisce (Grobišče)
 • Landolo (Landol)
 • Liplie (Liplje)
 • Malnar (Malnar)
 • Mattegna (Matenja vas)
 • Oblisca di Postumia (Belsko)
 • Oblisca Grande (di Crenovizza) (Veliko Ubeljsko)
 • Oblisca Piccola (di Crenovizza) (Malo Ubeljsko)
 • Orecca (Orehek)
 • Otocco Piccolo (Mali Otok)
 • Otocco Grande (Veliki Otok)
 • Planina (Planina)
 • Postumia (Postojna), sede comunale
 • Prestrane (Prestranek)
 • Prevallo (Razdrto)
 • Pridilza (Dilce)
 • Raccolico (Rakulik)
 • Rachiteni (Rakitnik)
 • Sagona (Zagon)
 • Saiecce Castelvecchio (Sajevče)
 • Saloga di Postumia (Zalog)
 • San Michele di Senosecchia (Šmihel pod Nanosom)
 • Slavigne (Slavinje)
 • Stara di Postumia (Stara Vas)
 • Stermizza (Mater Dei) (Strmca [Strmica])
 • Strane (Strane)
 • Studeno (Studeno)
 • Studenza (Studenec)
 • Slavina o Villa Slavina (Slavina)
 • Zeie (Žeje)

Comune di Bisterza o Villa del Nevoso (Ilirska Bistrica)

Insediamenti e località

Il comune di Bisterza è diviso in insediamenti (naselja):

 • Bàccia di Bisterza (Bač)
 • Berdo di Elsane (Veliko Brdo)
 • Berdo San Giovanni (Janeževo Brdo)
 • Berze di Torrenova (Brce)
 • Bisterza (Ilirska Bistrica), sede comunale
 • Bittigne di Sopra (Gornja Bitnja)
 • Bittigne di Sotto (Dolnja Bitnja)
 • Buccova Grande o Bucovizza Grande (Velika Bukovica)
 • Buccova Piccola o Bucovizza Piccola (Mala Bukovica)
 • Carie (Harije)
 • Castel Iablanizza o Iablanizza (Jablanica)
 • Ceglie (Čelje)
 • Coritenza di Bisterza (Koritnice)
 • Cossese (Koseze)
 • Cottésevo (Kuteževo)
 • Cràccinanova (Novokračine)
 • Crussizza di Castelnuovo (Hrušica)
 • Castelnuovo d'Istria (Podgrad)
 • Cùie (Huje)
 • Dolegna di Elsane (Dolenje pri Jelšanah)
 • Elsane o Gelsane (Jelšane)
 • Eriacci (Rjavče ["Erjavče"])
 • Fabice (Fabci)
 • Fontana del Conte (Knežak)
 • Gabrega (Gabrk)
 • Iasena di Bisterza (Jasen)
 • Locce Piccola (Male Loče)
 • Merecce (Mereče)
 • Monforte del Timavo (Ostrožno Brdo)
 • Monte Chilovi o Montefreddo (Kilovče)
 • "Nevoso" [casale] (Snežnik)
 • Paulizza (Pavlica)
 • Pobese (Podbeže)
 • Tabor di Sémbie (Podtabor)
 • Poglie di Torrenova (Dobro Polje)
 • Postegna (Podstenje)
 • Postegnasca o Postegnesca (Podstenjšek)
 • Pregara (Pregarje)
 • Prelose San Egidio (Prelože)
 • Primano (Prem)
 • Racizze (Račice)
 • Recizza (Rečica)
 • Ratecevo in Monte (Ratečevo Brdo)
 • Sabogna (Sabonje)
 • Sarecce di Torrenova (Zarečje)
 • Sarecizza in Val Timavo (Zarečica)
 • Sémbie (Šembije)
 • Sméria (Smrje)
 • Sose (Soze)
 • Starada (Starod)
 • Studena in Monte (Studena Gora)
 • Sussa (Susak)
 • Terciane (Trpčane)
 • Tomigna (Tominje)
 • Topolza (Topolc)
 • Torrenova di Bisterza (Trnovo)
 • Villanova [di Elsane] (Nova Vas pri Jelšanah)
 • Villa Podigràie (Podgraje)
 • Verbizza (Vrbica)
 • Verbovo (Vrbovo)
 • Zàbice Castelvecchio (Zabiče)
 • Zaielse (Zajelšje)
 • Zemòn di Sotto (Dolnji Zemon)
 • Zemòn di Sopra (Gornji Zemon)

Comune di Blocche o Obloca (Bloke)

Insediamenti e località

Il comune di Blocche è diviso in insediamenti (naselja):

 • Andreice (Andrejče)
 • Benete (Benete)
 • Blocche Grande o Obloca Grande (Velike Bloke)
 • Bocecovo (Bočkovo)
 • Chiteno (Hiteno)
 • Cramplie (Kramplje)
 • Cribarievo (Hribarjevo)
 • Cudi Verco (Hudi Vrh)
 • Fara (Fara)
 • Gersanovo (Jeršanovo)
 • Glina (Glina)
 • Godicevo (Godičevo)
 • Gradisco (Gradiško)
 • Lacovo (Lahovo)
 • Lepi Verco (Lepi Vrh)
 • Lovranovo (Lovranovo)
 • Malni (Malni)
 • Metuglie (Metulje)
 • Meramorovo Lusarico (Mramorovo pri Lužarjih)
 • Meramorovo Paicovo (Mramorovo pri Pajkovem)
 • Nova Villa (Nova Vas), sede comunale
 • Ograda (Ograda)
 • Polsece (Polšeče)
 • Radleco (Radlek)
 • Rauna o Raune (Ravne na Blokah)
 • Raunico (Ravnik)
 • Rosance (Rožanče)
 • Runarsco (Runarsko)
 • Santa Trinità (Sveta Trojica)
 • Santo Spirito (Sveti Duh)
 • Scrabece (Škrabče)
 • Scufece (Škufče)
 • Sleme (Sleme)
 • Stermezza (Strmca)
 • Storovo (Štorovo)
 • Studenez (Studenec na Blokah)
 • Studeno (Studeno na Blokah)
 • Topol (Topol)
 • Ulaca (Ulaka)
 • Verco Grande (Veliki Vrh)
 • Villa Tedesca (Nemška Vas na Blokah)
 • Volcie (Volčje)
 • Zacrai (Zakraj)
 • Zales (Zales)
 • Zaverco (Zavrh)

Comune di Borgovecchio di Olisa (Loška Dolina)

Insediamenti e località

Il comune di Borgovecchio di Olisa è diviso in insediamenti (naselja)[6]:

 • Babinapoglia (Babno Polje)
 • Babnapolizza (Babna Polica)
 • Borgovecchio di Olisa (Stari Trg pri Ložu), sede comunale
 • Campo del Conte (Knežja Njiva)
 • Clanze (Klance)
 • Cosarsca (Kozarišče)
 • Danne (Dane)
 • Dolegne Pogliane (Dolenje Poljane)
 • Dolina dei Noccióli (Leskova Dolina)
 • Marcovez (Markovec)
 • Nadlesco (Nadlesk)
 • Olisa (Lož)
 • Piedichiesa (Podcerkev)
 • Piedimonte d'Olisa (Podgora pri Ložu)
 • Piedolisa (Podlož)
 • Pudob (Pudob)
 • Sant'Anna d'Olisa (Sveta Ana pri Ložu)
 • Smarata o Santa Margherita d'Olisa (Šmarata)
 • Verca (Vrh)
 • Verconico o Verchnica (Vrhnika pri Ložu)
 • Villa Iga (Iga Vas)
 • Visceveco (Viševek)

Comune di Circonio (Cerknica)

Insediamenti e località

Il comune di Circonio è diviso nei seguenti insediamenti (naselja):

 • Bece (Beč)
 • Beciaie (Bečaje)
 • Begugne (Begunje pri Cerknici)
 • Besuliacco o Vesugliacco (Bezuljak o Buzuljak)
 • Blocizze (Bločice)
 • Brésie di Circonio (Brezje)
 • Circonio o Circonico (Cerknica), sede comunale
 • Ciocovo (Čohovo)
 • Corosce (Korošče)
 • Cragnice (Kranjče)
 • Cremenza (Kremenca)
 • Cribliane (Hribljane)
 • Crisisce (Križišče)
 • Croscane (Kroščane)
 • Croslieco (Krožljek)
 • Cruscarie (Hruškarje)
 • Crusce (Krušče)
 • Dobez o Dobes (Dobec)
 • Dolegne Ottave (Dolenje Otave)
 • Gerovinizza o Gerovnizza o Serovenza (Žerovnica)
 • Gersizze (Jeršice)
 • Giupeno (Župeno)
 • Gora (Gora)
 • Goricizze (Goričice)
 • Graccovo (Grahovo): 432 ab.
 • Isola sul Circonio( Otok): 31 ab.
 • Lago Inferiore o Villalago Inferiore (Dolenje Jezero)
 • Lago Superiore o Villalago Superiore (Gorenje Jezero)
 • Lasse o Lase sul Lago (Lase pri Gerenjem Jezeru)
 • Lesniache (Lešnjake)
 • Lipsegni (Lipsenj)
 • Maneti (Mahneti)
 • Martignacco (Martinjak): 291 ab.
 • Milava (Milava)
 • Oblosca o Pian di Obloca (Bloška Polica): 78 ab.
 • Osredeco (Osredek)
 • Otonizza (Otonica)
 • Pirmane (Pirmane)
 • Pirovenico (Pirovnik)
 • Podscrainico (Podskrajnik)
 • Podslivnizza (Podslivnica)
 • Ponique (Ponikve)
 • Racche o Recchio[7] (Rakek)
 • Rio dei Gamberi (Rakov Škocjan)
 • Raune (Ravne)
 • Reparie (Reparje)
 • Rodolfo (Rudolfovo)
 • Santa Croce di Preterscie (Sv Križ Pretržje)
 • Selsceco (Selšček)
 • Slivizze (Slivice)
 • Slugovo (Slugovo)
 • Strasisce (Stražišče)
 • Scilze San Vito (Žilce pri Sveti Vidu poi Sveti Vid nad Cerknico)
 • Tauslie (Tavžlje)
 • Topol di Begugne (Topol pri Begunjah)
 • Unza o Unizza (Unec)
 • Villa Inferiore di Circonio (Dolenja vas)
 • Villa Ivànie (Ivanje selo)
 • Villa Struclieva (Štrukljeva vas)
 • Zacribo (Zahrib)
 • Zainarie (Cajnarje)
 • Zala (Zala)
 • Zelse (Zelše)
 • Zibovnico (Zibovnik)

Comune di San Pietro del Carso (Pivka)

Insediamenti e località

Il comune è diviso in insediamenti (naselja):

 • Buie del Timavo (Buje)
 • Cal di San Michele (Kal)
 • Ceppeno (Čepno)
 • Clenico (Klenik)
 • Cossana di sopra o Superiore (Gornja Košana)
 • Cossana di sotto o Inferiore (Dolnja Košana)
 • Drescozze (Drskovče)
 • Grazza (Gradec)
 • Nadagna (Nadanje Selo)
 • Narini (Narin)
 • Neverche (Neverke)
 • Palci (Palčje)
 • Parie (Parje)
 • Petteline (Petelinje)
 • Prestava Grande (Velika Pristava)
 • Prestava Piccola (Mala Pristava)
 • Ribenizza (Ribnica)
 • Sagòria San Martino (Zagorje)
 • San Giorgio o Giursici (Jurišče)
 • San Michele di Postúmia (Šmihel)
 • San Pietro del Carso (Pivka), sede comunale
 • Selze di San Pietro (Selce)
 • Sussizza Nuova (Nova Sušica)
 • Sussizza Vecchia (Stara Sušica)
 • Succoria (Suhorje)
 • Taborgrande ([Šilen-] Tabor nad Knežakom)
 • Tergni (Trnje)
 • Villa Sant'Andrea (Slovenska Vas [Nemška Vas])
 • Volce Auremiano (Volče)

Località della Venezia Giulia slovena [comuni]


Regione Istria (Istra)


Istria slovena


Zona del Litorale-Carso (Obalno-kraška)


Comune di Ancarano (Ankaran)

Insediamenti e località

Il comune di Ancarano è costituito da un solo insediamento (naselja):

Città e dintorni di Capodistria (Koper)

Insediamenti e località

La città di Capodistria è diviso nei seguenti insediamenti (naselja):

Circoscrizioni, quartieri e rioni

Comune di Comeno (Komen)

Insediamenti e località

Il comune di Comeno è diviso in insediamenti (naselja):

 • Brestovizza in Valle (Brestovica pri Komnu)
 • Boriano (Brje pri Komnu)
 • Castelgiovanni (Ivanji Grad)
 • Cecovini (Čehovini)
 • Cippi (Čipnje)
 • Clanzi in Valle (Klanec pri Komnu)
 • Cobidil San Gregorio (Kobdilj)
 • Còbbia (Kobjeglava)
 • Cobolli (Koboli)
 • Codreti (Kodreti)
 • Comeno (Komen), sede comunale
 • Crussevizza (Hruševica)
 • Diuci (Divči)
 • Dolanzi (Dolanci)
 • Gabrovizza (Gabrovica pri Komnu)
 • Goriano (Gorjansko)
 • Lissiachi (Lisjaki)
 • Locavizza di San Daniele (Lukovec)

Comune di Divaccia (Divača)

Insediamenti e località

Il comune di Divaccia è diviso in insediamenti (naselja):

 • Auremo di Sopra (Gornje Vreme)
 • Auremo di Sotto (Dolnje Vreme)
 • Barca (Barka)
 • Bettanìa (Betanja)
 • Brese (Brežec pri Divači)
 • Cacitti (Kačiče-Pared)
 • Cave Auremiane (Vremski Britof)
 • Cosiane (Kozjane)
 • Danne (Dane pri Divači)
 • Divaccia (Divača), sede comunale
 • Famie (Famlje)
 • Gaberce Auremiano (Gabrče)
 • Gradischie di San Canziano (Gradišče pri Divači)
 • Goricce del Timavo (Goriče pri Famljah)
 • Lase (Laže)
 • Lesecce Auremiano (Gornje Ležeče)

Comune di Erpelle-Cosina (Hrpelje-Kozina)

Insediamenti e località

Il comune di Erpelle-Cosina è diviso in insediamenti (naselja):

 • Artuise (Artviže)
 • Baccia di Matteria (Bač pri Materiji)
 • Becca (Beka)
 • Bresenza (Prešnica)
 • Bresovizza Marenzi (Brezovica)
 • Bresovoberdo (Brezovo Brdo)
 • Calcizza (Kovčice)
 • Chervari (Krvavi potok)
 • Cosina (Kozina)
 • Coticcina (Hotniča)
 • Dulna (Odolina)
 • Erpelle (Hrpelje), sede comunale
 • Giavorie (Javorje)
 • Golazzo (Golac)
 • Gradischie di Castelnuovo (Gradišče pri Materiji)
 • Gradiscizza (Gradišica)
 • Loce Grande (Velike Loče)
 • Marcossina (Markovšina)
 • Matteria (Materija)
 • Mersane (Mrše)
 • Micheli (Mihele)
 • Nazire (Nasirec)
 • Obrovo (Obrov)
 • Occisla (Ocizla)
 • Orecca (Orehek pri Materiji)
 • Ostrovizza (Ostrovica)
 • Petrigna (Petrinje)
 • Pogliane di Castelnuovo (Poljane pri Podgradu)
 • Patisane (Povžane)
 • Rittomece (Ritomeče)
 • Roditti (Rodik)
 • Rosizze (Rožice)
 • San Pietro di Madrasso (Klanec pri Kozini)
 • Scandaussina (Skadanščina)
 • Slivia di Castelnuovo (Slivje)
 • Sloppe (Slope)
 • Tatre [della Birchinia](Tatre [v Brkinih])
 • Tubliano [o Tublie di Erpelle] (Tublje pri Hrpeljah)
 • Verpogliano (Vrhpolje)

Comune di Isola (Izola)

Insediamenti e località

Il comune di Isola è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Pirano (Piran)

Insediamenti e località

Il comune di Pirano è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Sesana (Sežana)

Insediamenti e località

Il comune di Sesana è diviso in insediamenti (naselja):

 • Alber di Sesana (Avber)
 • Bogo (Bogo)
 • Brestovizza di Poverio (Brestovica pri Povirju)
 • Berie (di Capriva) (Brje pri Koprivi)
 • Capriva (Kopriva)
 • Cartinozza (Krtinovica)
 • Casali di Dol (Dol pri Vogljah)
 • Casali Maizzeni (Majcni)
 • Casigliano di Sesana (Kazlje)
 • Corgnale (Lokev)
 • Cossovello (Kosovelje)
 • Crepegliano (Kreplje)
 • Cribi (Hribi)
 • Croce di Tomadio (Križ)
 • Danne di Sesana (Dane pri Sežani)
 • Dobraule di Tomadio (Dobravlje)
 • Dol Grande (Veliki Dol)
 • Dolegna di San Giacomo (Dolenje)
 • Duttogliano (Dutovlje)
 • Filippi (Filipčje Brdo)
 • Codignano/Godignano (Godnje)
 • Goregna di Poverio (Gorenje pri Divači)
 • Gradisca di San Giacomo (Gradišče pri Štjaku)
 • Gradigne di Sesana (Gradnje)
 • Gracovo di Tomadio (Grahovo Brdo)
 • Gregolischie (Kregolišče)
 • Grise (Griže)
 • Giacozze (Jakovce)
 • Lipizza (Lipica)
 • Machinici (Mahniči)
 • Merciano (Merče)
 • Monte Urabice (Vrabče)
 • Orle (Orlek)
 • Paniqua (Ponikve)
 • Plessiva di Poverio (Plešivica)
 • Pliscovizza della Madonna (Pliskovica)
 • Poglie Grande (Veliko Polje)
 • Pollane (Poljane pri Štjaku)
 • Poverio (Povir)
 • Prelose di Corgnale (Prelože pri Lokvi)
 • Pristava (Pristava)
 • Rassa (Raša)
 • Raune di San Giacomo (Ravnje)
 • Rasguri (Razguri)
 • Sinadole di sotto (Senadolice)
 • Santa Maria di Sesana (Šmarje pri Sežani)
 • San Giacomo in Colle (Štjak)
 • San Tommaso della Rassa (Stomaž)
 • Scoppo (Skopo)
 • Sella (Sela)
 • Sella di San Giacomo (Selo)
 • Seppuglie (Šepulje)
 • Sesana (Sežana), sede comunale
 • Sirie (Žirje)
 • Storie (Štorje)
 • Tabor (Tabor)
 • Tomadio (Tomaj)
 • Tuble di Boriano (Tublje pri Komnu)
 • Uttoglie (Utovlje)
 • Vercogliano di Monrupino (Vrhovlje)
 • Villa Cargna (Kranja Vas)
 • Villanova (Nova Vas)
 • Villa Podibrese (Podbreže)
 • Vogliano (Voglje)

Località dell'Istria slovena [comuni]


A

B

C, Č

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S, Š

T

U

V

Z, Ž

Istria croata


Contea Istriana (Istarska Županija)


Città e dintorni di Pola (Pula)

Insediamenti e località

Il comune di Pola è diviso nei seguenti insediamenti (naselja):

Circoscrizioni o Quartieri o Rioni

La città di Pola è divisa nei seguenti Comitati locali[8] (Mjesni odbori) a cui afferiscono i rioni (četvrti):

 • Città Vecchia (Stari Grad)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Città (Grad), San Martino (Sveti Martin), Port'Aurea (Portarata) e Arsenale (Arsenal)
 • Arena (Arena)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Arena (Arena), Croatia e Stazione ferroviaria (Kolodvor)
 • Bussoler (Busoler)
  a cui afferiscono i sobborghi di: Bussoler (Busoler), Scattari (Škatari), Sichici (Šikići), Valmade, Moteserpo-Comunal (Monteserpo- Komunal), Kaiserwald e Campi d'Altura (Valtursko polje)
 • Castagner (Kaštanjer)
  a cui afferisce il rione cittadino di: Castagner (Kaštanjer)
 • Grega (Gregovica)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Pragrande, San Michele (Sveti Mihovil), Ospedale (Bolnica) e Grega (Gregovica)
 • Monte Grande (Veli Vrh)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Monte Grande (Veli Vrh), Paganor e Carsiole (Karšiole)
  e il sobborgo turistico di: Vallelunga
 • Monteparadiso (Vidikovac)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Monte Rizzi (Monte-rizzi) e Drenovica
 • Monte Zaro (Monte Zaro)
  a cui afferisce il rione cittadino di: Monte Zaro (Monte Zaro)
 • Monvidal (Monvidal)
  a cui afferisce il rione cittadino di: Monvidal
 • Nuova Veruda (Nova Veruda)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Monte Paradiso (Vidikovac)
  e le zone turistiche cittadine di: Marina Veruda, Fischerhutte e Bunarina
 • San Policarpo – Sisplaz (Sv. Polikarp – Sisplac)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: San Policarpo (Sveti Polikarp), Ospedale della Marina (Mornarička bolnica) e Sisplaz (Sisplac)
 • Siana (Šijana)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Siana (Šijana) e Monteghiro
  e i sobborghi Valica – Illiria (Valica-Ilirija), Vidrian (Vidrijan) e Vernal
 • Stignano (Štinjan)
  a cui afferisce il rione cittadino di: Stignano (Štinjan)
  e le zone turistiche cittadine di: Puntacristo (Puntakristo), Puntisella (Puntižela), Valdežunac e Camulimenti
  e le isole di: San Girolamo (Sv. Jerolim), Cosada (Kozada) e Santa Caterina (Sv. Katarina)
 • Stoia (Stoja)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Musil, Vergarola, San Pietro (Sveti Petar), Baracche (Barake) e Valcane (Valkane)
  e le zone turistiche cittadine di: Valovine e Stoia (Stoja)
 • Valdibecco (Valdebek)
  a cui afferiscono i sobborghi di: Valdibecco (Valdebek) e Dolinka
 • Veruda (Veruda)
  a cui afferiscono i rioni cittadini di: Veruda, Valsaline
  e le zone turistiche cittadine di Monsival, Saccorgiana e Verudella

Città di Albona (Labin)

Insediamenti e località

Il comune di Albona è diviso nei seguenti insediamenti (naselja):

Città di Buie (Buje)

Insediamenti e località

La città di Buie è diviso in diversi insediamenti:

Rioni cittadini di Buie (Buje)

I rioni cittadini sono:

Città di Cittanova (Novigrad)

Insediamenti e località

La città di Cittanova è divisa nei seguenti insediamenti (naselja):

Città di Dignano (Vodnjan)

Insediamenti e località

La città di Dignano è diviso in insediamenti (naselja):

Città di Parenzo (Poreč)

Insediamenti e località

La città di Parenzo è diviso in insediamenti (naselja):

 • Antonzi (Antonci)
 • Banchi (Banki)
 • Bercici (Brčići)
 • Balsarina (Bašarinka)
 • Bonazzi (Bonaci)
 • Bratovici (Bratovići)
 • Buici (Buići)
 • Cadumi (Kadumi)
 • Cattuno (Katun)
 • Cervera (Črvar)
 • Chirmegnacco (Kirmenjak)
 • Ciussi (Čuši)
 • Cosini (Kosinožići)
 • Cucaz (Kukci)
 • Decovi (Dekovići)
 • Filippini (Filipini)
 • Foscolino (Fuškulin)
 • Garbina (Garbina)
 • Frassineto (Jasenovica)
 • Gulich (Gulići)
 • Gegni (Jehnići)
 • Jacchi II (Jakići II)
 • Radolovi (Ladrovići)
 • Maggio (Veli Maj)
 • Magrini (Blagdanići)
 • Matterada (Materada Maj)
 • Micatti (Mihatovići)
 • Micetti (Mičetići)
 • Micheli (Mihelići)
 • Monghebbo (Mugeba)
 • Monpaderno (Baderna)
 • Monsalice (Mušalež)
 • Monspinoso (Dračevac)
 • Montisano (Montižana)
 • Mottolini (Matulini)
 • Parenzo (Poreč), sede comunale
 • Porto Cervara (Červar-Porat)
 • Racovazzi (Rakovci)
 • Radamanni (Radmani)
 • Radossi di Sbandati (Radoši kod Žbandaja)
 • Rupeni (Rupeni)
 • Rusi (Ružići)
 • Sbandati (Žbandaj)
 • Serraio (Šeraje)
 • Spada (Špadići)
 • Stancio (Stranići kod Nove Vasi)
 • Stari (Starići)
 • Stefani (Štifanići)
 • Susgnano (Šušnjići)
 • Valcarina (Valkarin)
 • Varvari o Varvaro (Vrvari)
 • Velenicco (Veleniki)
 • Vesnaveri (Vržnaveri)
 • Villaggio di Maggio (Mali Maj)
 • Villanova (Nova Vas)
 • Vranni (Vranići kod Poreča)
 • Zanzini (Cancini)

Città di Pinguente (Buzet)

Insediamenti e località

La città di Pinguente è suddivisa nei seguenti insediamenti (naselja):

 • Baredine (Baredine)
 • Barussici (Barušići)
 • Bencici (Benčići)
 • Berda di Sovignacco (Sovinjska Brda)
 • Bernobici (Brnobići)
 • Blàtina (Blatna Vas)
 • Brazzana (Pračana)
 • Câini (Kajini)
 • Carbocici (Krbavčići)
 • Carse (Kras)
 • Casa San Donato (Sveti Donat)
 • Castel Racizze (Račički Brijeg)
 • Cirités (Čiritež)
 • Cernizza Pinguentina (Črnica)
 • Chercus (Krkuž)
 • Cherti (Krti)
 • Clarici (Klarići)
 • Colmo (Hum)
 • Compagni (Kompanj)
 • Cossoriga (Kosoriga)
 • Cottole (Kotli)
 • Crusvari (Krušvari)
 • Duricici (Duričići)
 • Ercaucici (Erkovčići)
 • Forsici (Forčići)
 • Giuradi (Juradi)
 • Iuricici (Juričići)
 • Malacuba (Mala Huba)
 • Marcenigla (Marčenegla)
 • Marinzi (Marinci)
 • Martinzi (Martinci)
 • Marusca (Maruskici)
 • Medea (Medveje)
 • Milino Grande (Veli Mlun)
 • Milino Piccolo (Mali Mlun)
 • Monte di Racizze (Račički Breg)
 • Negrari (Negnar)
 • Nugla di sopra (Gornja Nugla)
 • Paladini (Paladini)
 • Pengari (Pengari)
 • Penicici (Peničići)
 • Perzi (Perci)
 • Piedicucco (Podkuk)
 • Pinguente (Buzet), sede comunale
 • Pocecai (Počekaji)
 • Poglie di Rozzo (Ročko Polje)
 • Poglie di Sovignacco (Sovinjsko Polje)
 • Prodani di Pinguente (Prodani)
 • Racizze (Račice)
 • Rimignacco (Rimnjak)
 • Roma (Rim)
 • Rozzo (Roč)
 • Segnacco (Senj)
 • Salise (Salež)
 • Segliazzi (Seljaci)
 • Selsa (Selca)
 • Sirotici (Sirotići)
 • Sotto la Rupe (Podbrebar)
 • Sovignacco (Sovinjak)
 • Sovischine (Bartolići)
 • Stazione Rozzo (Stanica Roč)
 • Strana (Strana)
 • Sussici (Sušići)
 • San Giovanni (Sveti Ivan)
 • San Martino Pinguentino (Sveti Martin)
 • Schiulzi (Šćulci)
 • Scuiari (Škuljari)
 • Sterpeto (Štrped)
 • Ugrini (Ugrini)
 • Vetta (Vrh)
 • Zonti (Žonti)
 • Zugni (Cunj).

Città di Pisino (Pazin)

Insediamenti e località

La città di Pisino è diviso in insediamenti (naselja):

 • Bertozzi (Bertoši)
 • Bottonega (Butoniga)
 • Braicovici (Brajkovići)
 • Castelverde di Pisino [o Gherdosella] (Grdoselo)
 • Caschierga (o Villa Padova) (Kašćerga)
 • Checchi (Heki)
 • Chersicla (Kršikla)
 • Ieseni (di Antignana) (Ježenj)
 • Laurini (Lovrin)
 • Lindaro (Lindar)
 • Pisino (Pazin), sede comunale
 • Pisinvécchio (Stari Pazin)
 • Presani (Zabrežani)
 • Sarezzo (Zarečje) (già Arezzo di Pisino)
 • Terviso [o Villa Terviso] (Trviž)
 • Traba Grande (Vela Traba)
 • Valle di Zumesco (Zamaski Dol)
 • Vermo (Beram)
 • Zamasco (Zamask)

Città di Rovigno (Rovinj)

Insediamenti e località

La città di Rovigno è diviso in due insediamenti (naselja):

Città di Umago (Umag)

Insediamenti e località

La città di Umago è divisa in insediamenti (naselja):

 • Babici (Babići)
 • Bassania (Bašanija)
 • Cattoro (Katoro)
 • Cipiani (Čepljani)
 • Cresine (Križine)
 • Finida (Finida)
 • Giubba (Đuba)
 • Giurizzani (Juricani)
 • Madonna del Carso (Sveta Marija na Krasu)
 • Matterada (Materada)
 • Metti (Kmeti)
 • Monterol (Monterol)
 • Monterosso (Crveni Vrh)
 • Morno o Morino (Murine)
 • Petrovia (Petrovija)
 • Salvore (Savudrija)
 • San Lorenzo (Lovrečica)
 • Seghetto (Seget)
 • Umago (Umag), sede comunale
 • Valizza (Valica)
 • Vardizza (Vardica)
 • Villania (Vilanija)
 • Zambrattia (Zambratija)

Comune di Antignana (Tinjan)

Insediamenti e località

Il comune di Antignana è diviso in 8 insediamenti (naselja):

Comune di Arsia (Raša)

Insediamenti e località

Il comune di Arsia è diviso nelle seguenti frazioni o insediamenti (naselja):

 • Arsia (Raša), sede comunale
 • Barbi o Villa Barbich (Barbići)
 • Bergodi (Brgod)
 • Brovigne (Brovinje)
 • Carpano (Krapan)
 • Cerni (Crni)
 • Cugno (Kunj)
 • Diminici o Villa Diminici (Diminići)
 • Dregne (Drenje)
 • Lettaia (Letajac)
 • Pesacco (Bršica)
 • Poglie San Giovanni (Polje)
 • Ponte d'Arsia (Most-Raša)
 • Ravine (Ravni)
 • San Bortolo (Sveti Bartul)
 • Santa Marina d'Albona (Sveta Marina)
 • Schitazza (Skitača)
 • Squaransca (Škvaranska)
 • Stanissovi (Stanišovi)
 • Tonnara o Tunàrizza (Tunarica)
 • Traghettari (Trgetari)
 • Traghetto (Trget)
 • Topit (Topid)
 • Valmazzinghi (Koromačno)
 • Viscovici (Viškovići)
 • Vlasca (Vlaška)

Comune di Barbana d’Istria (Barban)

Insediamenti e località

Il comune è diviso in insediamenti (naselja):

 • Balli II (Balići II)
 • Barbana d’Istria (Barban), sede comunale
 • Bassici (Bašići)
 • Bicici (Bičići)
 • Borini (Borinići)
 • Bratelli (Bratulići)
 • Cherbochi (Hrboki)
 • Cosliani (Kožljani)
 • Dolizza (Dolica)
 • Dragosetti (Draguzeti)
 • Fonte San Giorgio (Jurićev Kal)
 • Glavani (Glavani)
 • Golzana (Koromani)
 • Gorizza (Gorica)
 • Grandici (Grandići)
 • Magnaorsi o Magnaduorzi (Manjadvorci)
 • Medanzi (Medančići)
 • Melnizza (Melnica)
 • Orichi (Orihi)
 • Petechi (Petehi)
 • Percati (Prhati)
 • Pontiera (Puntera)
 • Raichi (Rajki)
 • Rebeci (Rebići)
 • Roinici (Rojnići)
 • Saini di Barbana (Šajini)
 • San Giovanni d'Arsa (Sutivanac)
 • Sviti (Cvitići)
 • Vadres (Vadreš)
 • Varossi (Varož)
 • Zeleschi (Želiski)

Comune di Canfanaro (Kanfanar)

Insediamenti e località

Il comune di Canfanaro è diviso in insediamenti (naselja):

 • Baratto di Canfanaro (Barat)
 • Braicovici (Brajkovići)
 • Babani (Bubani)
 • Burich o Burici (Burići)
 • Cervari (Červari)
 • Dobrava (Dubravci o Dobravci o Dobrovae)
 • Rojal o Rojàl (Jural)
 • Canfanaro (Kanfanar), sede comunale
 • Coreni (Korenići)
 • Curilli (Kurili)
 • Ladich o Ladici o Villa Ladetić (Ladići o Vladić)
 • Marich o Marici (Marići)
 • Morosini (Maružini)
 • Motoanci o Motocanzi (Matohanci)
 • Morgani (Mrgani)
 • Ocretti (Okreti)
 • Pilcovici (Pilkovići)
 • Putini (Putini)
 • Sossi (Sošići)
 • Sorici (Šorići)
 • Zonti (Žuntići)

Comune di Caroiba (Karojba)

Insediamenti e località

Il comune è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Castellier-Santa Domenica (Kaštelir-Labinci)

Insediamenti e località

Il comune di Castellier-Santa Domenica è diviso in insediamenti (naselja)[9][10]:

 • Babici (Babići)
 • Bernobi (Brnobići)
 • Castellier (Kaštelir), sede comunale
 • Ceriani (Cerjani)
 • Ciòlin (Dvori)
 • Cocianci (Krančići)
 • Covaz (Kovači)
 • Decli (Deklići)
 • Mechissi (Mekiši kod Kaštelira)
 • Rogovich o Rogovici già Stanzia Grande (Rogovići)
 • Roiaz (Rojci)
 • Roschi (Roškići)
 • Santa Domenica (Labinci)
 • Tadini (Tadini)
 • Valenti (Valentići)

Comune di Cerreto o Cerreto Istriano (Cerovlje)

Insediamenti e località

Il comune è diviso in insediamenti (naselja):

 • Bellai (Belaj)
 • Borutto (Borut)
 • Cerreto o Cerreto Istriano (Cerovlje), sede comunale
 • Draguccio (Draguć)
 • Moncalvo di Pisino (Gologorica)
 • Gradigne (Gradinje)
 • Grimalda (Grimalda)
 • Corelli (Korelići)
 • Novacco di Pisino (Novaki Pazinski)
 • Olici (Oslići)
 • Pagobizze (Pagubice)- Papalenia
 • Paladin (Paladin)
 • Passo (Paz)
 • Previso (Previž)
 • Valle di Moncalvo (Gologorički Dol)
 • Zachelli (Zajerci)
 • Zusi (Ćusi)

Comune di Chersano (Kršan)

Insediamenti e località

Il comune di Chersano è diviso in insediamenti (naselja):

 • Boglievici (Boljevići)
 • Boscosello [Blascovi] (Blaškovići)
 • Chersano (Kršan), sede comunale
 • Ciambarelli (Čambarelići)
 • Cosliacco (Kožljak)
 • Costerciani (Kostrčani)
 • Ersischie (Eržišće)
 • Felicia (Zatka Čepić)
 • Fianona (Plomin)
 • Iessenovizza [Santa Maria del Lago](Jesenovik)
 • Lanisce (Lanišće)
 • Lettai (Letaj)
 • Piana d'Arsa (Polje Čepić)
 • Porto Fianona (Plomin Luka)
 • Purgaria (Purgarija Čepić)
 • Sottopedena (Podpićan)
 • Stepici (Stepčići)
 • Susgnevizza (Šušnjevica)
 • Vegliacchi (Veljaki)
 • Villa Lazzari (Lazarići)
 • Villanova (Nova Vas)
 • Vosilla (Vozilići)
 • Zagorie di Fianona ([Plominsko] Zagorje)
 • Zancovici (Zankovci)

Comune di Fasana (Fažana)

Insediamenti e località

Il comune di Fasana è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Fontane (Funtana)

Insediamenti e località

Il comune di Fontane ha le seguenti località e insediamenti (naselja):

Comune di Gallignana (Gračišće)

Insediamenti e località

Il comune di Gallignana è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Gimino (Žminj)

Insediamenti e località

Il comune di Gimino è diviso in insediamenti (naselja):

 • Balli I (Balići I)
 • Bencici (Benčići)
 • Carlovi o Carlovici (Karlovići)
 • Carniceri (Krničari)
 • Cere (Cere)
 • Cherzuli (Krculi)
 • Clìmini o Climni (Klimni)
 • Cresini (Kresini)
 • Crisanzi (Križanci o Kršanci)
 • Debegliuchi (Debeljuhi)
 • Damiani o Villa Damiani (Domijanići)
 • Gimino (Žminj), sede comunale
 • Gradischie (Gradišće)
 • Grizzini (Gržini)
 • Iurici (Jurići)
 • Laghini (Laginji)
 • Mattiassi (Matijaši)
 • Medrosani o Modrussani (Modrušani)
 • Montecroce di Gimino (Krajcar Breg)
 • Musini (Mužini)
 • Orbani (Orbanići)
 • Pamici di Gimino (Pamići)
 • Percaccini (Prkačini)
 • Piffari (Pifari)
 • Pucich o Pùcici o Villa Pucci (Pucići)
 • Rudani (Rudani)
 • Sagri (Žagrići)
 • Sivati (Šivati)
 • Staveri (Krculi)
 • Tomisici (Tomišići)
 • Vadedio (Vadediji)
 • Vidulini (Vidulini)
 • Zeci di Vallonga (Zeci)

Comune di Grisignana (Grožnjan)

Insediamenti e località

Il comune di Grisignana comprende i seguenti insediamenti (naselja):

Comune di Lanischie (Lanišće)

Insediamenti e località

Il comune di Lanischie è diviso in insediamenti (naselja):

 • Bergozza (Brgudac)
 • Clenosciacco (Klenovšćak)
 • Danne (Dane)
 • Gelovizza (Jelovice)
 • Lanischie (Lanišće), sede comunale
 • Olmeto (Brest)
 • Pogacce (Podgaće)
 • Praporchie (Prapoće)
 • Racia (Račja Vas)
 • Raspo (Rašpor)
 • Silun Mont'Aquila (Slum)
 • Trestenico (Trstenik)
 • Vodizze (Vodice)

Comune di Lisignano (Ližnjan)

Insediamenti e località

Il comune di Lisignano è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Lupogliano (Lupoglav)

Insediamenti e località

Il comune di Lupogliano è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Marzana (Marčana)

Insediamenti e località

Il comune di Marzana è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Medolino (Medulin)

Insediamenti e località

Il comune di Medolino è diviso in frazioni:

Comune di Montona (Motovun)

Insediamenti e località

Il comune di Montona è diviso in insediamenti (naselja):

Frazioni afferenti[11]

Battai (Bataji), Monte (Breg), Colleri (Kolari), Cragno (Kranceti), Labignani di San Pancrazio (Labinjani), Monforno (Monforno), Ravan (Ravan), Rodelli (Rudeli), Ruscnach o Rusniaco (Rušnjak), Romani (Romani), Sirotici o Rosso (Sirotići).

Berdari (Brdari), Bertossi (Brtoši), Bertossichi (Brtošići), Clarici (Klarići), Galli (Gali), Lazze o Ferri (Lazi), Monte Stefanich (Štefanićev Breg), Paladini (Paladini), Petretichi (Petretići), Prodani (Prodani), Stefanichi (Štefanići), Valenti (Valenti), Madrussa (Madruši), Svitichi o Zvitchi (Cvitki).

Bosici (Božići), Diviachi (Divjaki), Dagostini (Dagoštini), Meloni (Meloni), Morari (Murari), Pavati (Pavat), Percichi (Perčići), Pissiglione (Pišiljon), Resari (Režari).

Bencici (Benčići), Cal (Kal), Calligari (Kaligari), Cotigi (Kotigi), Fiorini (Fiorini), Fleghi (Flegi), Giganti (Žugani), Labignani di San Bortolo (Labinjani), Locandici (Lokandići), Monte Belletich (Beletićev Breg), Pischi (Piški), Sciolazi (Šćulci), Sotto Iessica (Podjesika), Stanzia Flego (Flegova Stancija), Valenti (Valenti), Vesnaveri (Vežnaveri), Trippe (Tripe).

Comune di Orsera (Vrsar)

Insediamenti e località

Il comune di Orsera è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Pedena (Pićan)

Insediamenti e località

Il comune di Pèdena è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Portole (Oprtalj)

Insediamenti e località

Il comune di Portole è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di San Lorenzo del Pasenatico (Sveti Lovreč o Sveti Lovreč Paženatički)

Insediamenti e località

Il comune di San Lorenzo del Pasenatico è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di San Pietro in Selve (Sveti Petar u Šumi)

Insediamenti e località

Il comune di San Pietro in Selve ha un solo insediamento (naselja):

Comune di Santa Domenica (Sveta Nedelja)

Insediamenti e località

Il comune di Santa Domenica è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Sanvincenti (Svetvinčenat)

Insediamenti e località

Il comune di Sanvincenti è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Torre-Abrega (Tar-Vabriga)

Insediamenti e località

Il comune di Torre-Abrega è diviso in insediamenti:

Comune di Valle o Valle d'Istria (Bale o Bal)

Insediamenti e località

Il comune di Valle o Valle d'Istria è diviso in insediamenti (naselja):

Comune di Verteneglio (Brtonigla)

Insediamenti e località

Il comune di Verteneglio è diviso in frazioni (naselja):

Comune di Visignano o Visignano d'Istria (Višnjan)

Insediamenti e località

Il comune di Visignano è diviso in insediamenti (naselja):

 • Ansicci (Anžići)
 • Argentina (Srebrnići)
 • Baratto (Barat)
 • Barici (Barići)
 • Benzani (Benčani)
 • Brosquari (Broskvari)
 • Bueri (Bujarići)
 • Cerion (Cerion)
 • Civitani (Cvitani)
 • Colombera (Kolumbera)
 • Corazza (Vejaki)
 • Corlevi (Korlevići)
 • Cossutti (Košutići)
 • Curiavici (Kurjavići)
 • Declevi (Deklevi)
 • Decli (Diklići)
 • Fabaz (Fabci)
 • Farini (Farini)
 • Gambetti (Gambetići)
 • Gracchi (Bucalovići)
 • Legovi (Legovići)
 • Maicussi (Majkusi)
 • Milanesi (Milanezi)
 • Milessi (Kočići)
 • Mondellebotte (Bačva)
 • Prazzari (Prašćari)
 • Percati (Prhati)
 • Persurici (Pršurići)
 • Radossi di Visignano (Radoši kod Višnjana)
 • Radovani (Radovani)
 • Raffaelli (Rafaeli)
 • Rappavel (Rapavel)
 • Sinosi (Sinožići)
 • Smolizzi (Smolići)
 • Sterpazzi (Strpačići)
 • San Giovanni (Sveti Ivan)
 • San Marco (Markovac)
 • Senandraghi (Ženodraga)*
 • Stuti (Štuti)
 • Vascotti (Baškoti)
 • Verchiani (Vrhjani)
 • Visignano o Visignano d'Istria (Višnjan), sede comunale
 • Vrani di Visignano (Vranići kod Višnjana)
 • Zicori (Žikovići)
 • Zori (Zoričići)
 • Zusi (Žužići)

Comune di Visinada (Vižinada)

Insediamenti e località

Il comune di Visinada è diviso in insediamenti (naselja):

 • Baichini (Bajkini)
 • Baldassi (Baldaši)
 • Bucori (Bukori)
 • Cerclada / Cerolada (Crklada)
 • Facchinetti (Danci)
 • Ferenzi (Ferenci)
 • Filippi (Filipi)
 • Grubissi (Grubići)
 • Iadrucchi (Jadruhi)
 • Lassici (Lašići)
 • Marcovici (Markovići)
 • Mastellici (Mastelići)
 • Mechissi (Mekiši kod Vižinade)
 • Monte Lassici (Vrh Lašići)
 • Montepilato (Čuki)
 • Monteritossa (Brig)
 • Narducci (Nardući)
 • Ochinici (Ohnići)
 • Pescovizza (Piškovica)
 • Stanissi (Staniši)
 • Trombal (Trombal)
 • Velli (Velići)
 • Visinada (Vižinada), sede comunale
 • Vranici (Vranići kod Vižinade)
 • Vragnasella / Vernisello (Vranje Selo)
 • Zermani (Vrbani)
 • Zudetti (Žudetići)

Località dell'Istria croata [comuni]


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S, Š

T

U

V

Z, Ž

Note


 1. ^ Statuto del Comune di Canale d'Isonzo - in lingua slovena
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi Pieve Buccova, Coizza, Gessenizza, Iagrisca, Orecca di Circhina, Poglizze di Monte Sanvito, Recca S. Giovanni, Sebrèglie, in: Carta geologica delle Tre Venezie – Tolmino, Foglio 26 della Carta d’Italia al 100.000 dell’Istituto Geografico Militare – Firenze 1940
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Ceples, Goriani di Circhina, Iasne, Labigna, Lase, Novacchi di sopra, Novacchi di sotto, Ottales, Planina di Circhina, Plùsina di Ottales, Poce, Varco di Podlaniscia, Varco di Popleccia, Pogliane, Sacris, Trebenze in: Carta geologica delle Tre Venezie – Idria, Foglio 26a della Carta d’Italia al 100.000 dell’Istituto Geografico Militare – Firenze 1940
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o Canonla alta, Canonla bassa, Carnizza d'Idria, Carnizza di Ledine, Corita, Govecco, Idresca di Dole, Idria, Idria di sotto, Ledine, Raspotie/P.sso d'Idria, Reis, Serovenza, Versenico di sopra e Versenico di sotto in: Carta geologica delle Tre Venezie – Idria, Foglio 26a della Carta d’Italia al 100.000 dell’Istituto Geografico Militare – Firenze 1940 [collegamento interrotto]
 5. ^ Toponimo ufficiale del Regno d'Italia, dovuto al fatto che in quel periodo il confine di Stato passava vicino a Potocco
 6. ^ Le vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni (1939-1947) – Società di Studi Fiumani Roma, Hrkaski Institut za Povjiest Zagreb – pubblicazioni degli archivi di Stato – Sussidi 12, Cartina p. 25 Archiviato il 31 ottobre 2008 in Internet Archive.
 7. ^ Guida d'Italia del Touring Club Italiano. - Le Tre Venezie, vol. 3, Milano 1925, p. 262.
 8. ^ articoli 82 e 83 dello Statuto della Città di Pola , su pula.hr. URL consultato l'8 luglio 2014 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2013).
 9. ^ Statuto Comunale di Castellier-Santa Domenica Archiviato il 9 giugno 2007 in Internet Archive. – in lingua croata
 10. ^ Dario Alberi, ISTRIA ROSSA – A sud del Quieto, in Istria – Storia, Arte, Cultura, 2ª ed., Trieste, LINT, 2001, p. 1137, ISBN 88-8190-158-7.
 11. ^ Statuto Comune di Montona con i toponimi bilingui in lingua croata

Bibliografia


Fonti normative

Voci correlate


Categorie: Istria | Liste di geografia | Liste di linguistica | Liste di storia | Toponimi | Questione adriatica
Data: 20.05.2020 08:02:04 CEST

Sorgente: Wikipedia (Autori [Cronologia])    Licenza: CC-by-sa-3.0

Modifiche: Tutte le immagini e la maggior parte degli elementi di design correlati a questi sono stati rimossi. Alcune icone sono state sostituite da FontAwesome-Icons. Alcuni modelli sono stati rimossi (come "l'articolo ha bisogno di espansione) o assegnati (come" note "). Le classi CSS sono state rimosse o armonizzate.
Sono stati rimossi i collegamenti specifici di Wikipedia che non portano a un articolo o una categoria (come "Redlink", "collegamenti alla pagina di modifica", "collegamenti a portali"). Ogni collegamento esterno ha un'icona FontAwesome aggiuntiva. Oltre ad alcuni piccoli cambiamenti di design, sono stati rimossi i media container, le mappe, i box di navigazione, le versioni vocali e i geoformati.

Notare che Poiché il dato contenuto viene automaticamente prelevato da Wikipedia in un determinato momento, una verifica manuale è stata e non è possibile. Pertanto LinkFang.org non garantisce l'accuratezza e l'attualità del contenuto acquisito. Se ci sono informazioni che al momento sono sbagliate o che hanno una visualizzazione imprecisa, non esitate a Contattaci: e-mail.
Guarda anche: Impronta & Politica sulla riservatezza.